Psychologiepraktijk

Mentaal  Sterker   

Tarieven

Verzekerde zorg

Op basis van de aard en ernst van uw klachten kiezen wij in overleg een passend behandeltraject (zorgproduct). De tarieven kunnen per zorgverzekeraar enigszins verschillen. Tarieven 2021:

·     Kort (behandeltijd is gemiddeld 294 min): € 489.06- 507,94

·     Middel (behandeltijd is gemiddeld 495 min): € 829,79 - 860,95

·     Intensief (behandeltijd is gemiddeld 750 min): € 1330,76 - 1395,95

·     Onvoltooid behandeltraject (behandeltijd is gemiddeld 120 min): € 212,75-221,84

Het aantal minuten bestaat uit directe tijd (zoals gesprekken) en indirecte tijd (zoals verslaglegging).

Het behandelproduct wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar als de behandeling is afgerond. Afhankelijk van waar en hoe u verzekerd bent wordt uw behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed. Uw eigen risico (welke voor 2021 is vastgesteld op minimaal 385 euro) wordt wel eerst aangesproken. Als uw behandeling niet volledig wordt vergoed, ontvangt u van uw zorgverzekeraar een rekening.

Toch geen behandeling?

Het kan gebeuren dat u na het eerste gesprek toch niet in behandeling komt. Bijvoorbeeld omdat er geen diagnose mogelijk is. Of omdat onze zorg niet bij u past. In dat geval declareren wij bij uw zorgverzekeraar het product ‘Onvolledig behandeltraject’. Ook dit wordt geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van waar en hoe u verzekerd bent.

Zorg buiten de zorgverzekering

Kiest u ervoor uw behandeling zelf te betalen, bijvoorbeeld als u geen verwijzing van de (huis)arts heeft/ wilt? Dan ontvangt u direct van de praktijk een rekening. Het tarief hiervoor is €90,= per gesprek (ca. 45 minuten gesprek en 15 minuten verslaglegging).

No-show tarief

Heeft u een afspraak, maar zegt u deze korter dan 24 uur van tevoren of helemaal niet af? Dan brengt de praktijk u € 60 in rekening. Dit is het ‘no show tarief’ en dient ter compensatie van wat een gemist gesprek de praktijk kost. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.


E-mailen
Bellen