Psychologiepraktijk

Mentaal  Sterker   

Zorgprestatiemodel en tarieven

Op 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel ingevoerd in de gehele geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Dit heeft gevolgen voor de manier waarop de zorgverlener uw behandeling in rekening brengt.

Het fundament van het Zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties. Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u hebt gekregen. Voor behandelaren betekent het nieuwe model minder administratie en zowel voor cliënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?

Op de rekening staan zorgprestaties. Er zijn 3 verschillende zorgprestaties mogelijk:

  • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
  • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
  • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar (Gezondheidszorgpsycholoog) en de duur van het consult. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor de tarieven binnen het zorgprestatiemodel die maximaal in rekening worden gebracht verwijs ik u naar onderstaand overzicht.

Mentaal Sterker biedt doorgaans consulten van 60 minuten. De code die daarmee  gepaard gaat voor een diagnostiekconsult is CO0563. De code die gepaard gaat met een behandelconsult is CO0628. De indirecte tijd voor rapportage, verslaglegging, opstellen behandelplan, (in overleg) afstemming met derden zoals de huisarts etc, zit bij dit tarief inbegrepen.

De ingang van het Zorgprestatiemodel betekent dat als je tijdens je behandeling de grens van het kalenderjaar overschrijdt (dus als je in 2024 begint en in 2025 door gaat), je twee keer het eigen risico betaalt: één keer in het startjaar en een keer in het daarop volgende jaar waarin de therapie nog doorloopt. Dit is een blijvende verandering. 

Verzekerde zorg

Afhankelijk van waar en hoe u verzekerd bent wordt uw behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed. Uw eigen risico (welke doorgaans is vastgesteld op 385 euro per jaar) wordt wel eerst aangesproken. Als uw behandeling niet volledig wordt vergoed, ontvangt u van uw zorgverzekeraar een rekening.

Wanneer geen vergoeding?

Sommige problemen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering, zoals: slaapstoornissen, psychoanalyse,  aanpassingsstoornissen (bijvoorbeeld na echtscheiding, verlies van werk of rouw), seksuele stoornissen, klachten als je nog geen psychische stoornis hebt en relatieproblemen. Je zorgverzekeraar kan je hier meer over vertellen. Ook is er aanvullende informatie te vinden op: https://www.zorgwijzer.nl 

Toch geen behandeling?

Het kan gebeuren dat u na het eerste gesprek toch niet in behandeling komt. Bijvoorbeeld omdat er geen diagnose mogelijk is. Of omdat onze zorg niet bij u past. In dat geval declareren wij bij uw zorgverzekeraar het product ‘Onvolledig behandeltraject’. Ook dit wordt geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van waar en hoe u verzekerd bent.

No-show tarief

Heeft u een afspraak, maar zegt u deze korter dan 24 uur van tevoren of helemaal niet af? Dan brengt de praktijk u € 60 in rekening. Dit is het ‘no show tarief’ en dient ter compensatie van wat een gemist gesprek de praktijk ten dele kost. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.


E-mailen
Bellen