Psychologiepraktijk

Mentaal  Sterker   

Verwijzen naar psychologiepraktijk Mentaal Sterker 

Aanmelden doet u bij voorkeur via Health Connected als u bent aangesloten bij Vicino. Bent u daar niet bij aangesloten, dan kunt u/ uw cliënt gebruik maken van het aanmeldformulier. Uw cliënt neemt in dat geval een verwijsbrief mee naar het eerste gesprek.

Psychologiepraktijk Mentaal Sterker biedt kortdurende (monodisciplinaire) psychologische behandeling aan volwassenen bij wie sprake is van lichte tot matige psychische klachten.

De praktijk kan alleen vergoede zorg verlenen als er sprake is van een stoornis zoals beschreven in de DSM-5

​Volwassenen vanaf 18 jaar die psychologische behandeling nodig hebben, kunnen door de huisarts (maar ook door de bedrijfsarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten) verwezen worden naar Psychologiepraktijk Mentaal Sterker.

De verwijzing moet minimaal gegevens bevatten over:

·        Een (vermoeden van) DSM-5 classificatie;

·        Waarnaar wordt verwezen (basis GGZ in geval van Mentaal Sterker of specialistische GGZ);

·        Naam, functie en AGB-code van de verwijzer;

·        Persoonsgegevens van de verwezen verzekerde;

·        Of er al dan niet sprake is van een her-aanmelding. Her-aanmelden binnen 365 dagen na aanvang van de eerste behandeling is alleen mogelijk als er sprake is van een andere, niet verwachte, stoornis of terugval.  

Voor meer informatie:

Brochure%20vereenvoudiging_verwijzing%2BGGZ%20miv%201%20april%202017_1.pdf 

Afspraken_verwijzing_GGZ%20Ministerie%20van%20VWS%20maart%202017.pdf

 


E-mailen
Bellen