Psychologiepraktijk

Mentaal  Sterker   

Verwijzen naar psychologiepraktijk Mentaal Sterker 

Aanmeldstop
Momenteel heeft de praktijk helaas een aanmeldstop. De reden dat hiervoor gekozen is, is dat anders de wachttijd voor mensen die zich aanmelden/ die verwezen worden, langer dan wenselijk zou zijn. Excuses voor het ongemak.

Aanmelden doet u bij voorkeur via CRS of Zorgdomein als u bent aangesloten bij Vicino. Bent u daar niet bij aangesloten, dan kunt u/ uw cliënt gebruik maken van het aanmeldformulier. Uw cliënt neemt in dat geval een verwijsbrief mee naar het eerste gesprek.

Psychologiepraktijk Mentaal Sterker biedt kortdurende (monodisciplinaire) psychologische behandeling aan volwassenen bij wie sprake is van lichte tot matige psychische klachten.

De praktijk kan alleen vergoede zorg verlenen als er sprake is van een stoornis zoals beschreven in de DSM-5

​Volwassenen vanaf 18 jaar die psychologische behandeling nodig hebben, kunnen door de huisarts (maar ook door de bedrijfsarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten) verwezen worden naar Psychologiepraktijk Mentaal Sterker.

De verwijzing moet minimaal gegevens bevatten over:

·        Een (vermoeden van) DSM-5 classificatie;

·        Waarnaar wordt verwezen; basis-ggz of specialistische GGZ  (basis GGZ in geval van Mentaal           Sterker;

·        Naam, functie en AGB-code van de verwijzer, 

       als de verwijzer niet de huisarts is, gaarne de naam en AGB-code van de huisarts vermelden

·        Persoonsgegevens van de verwezen verzekerde (ook BSN);

·        Of er al dan niet sprake is van een her-aanmelding. Her-aanmelden binnen 365 dagen na                aanvang van de eerste behandeling is alleen mogelijk als er sprake is van een andere, niet              verwachte, stoornis of terugval.  

Voor meer informatie:

Brochure%20vereenvoudiging_verwijzing%2BGGZ%20miv%201%20april%202017_1.pdf 

Afspraken_verwijzing_GGZ%20Ministerie%20van%20VWS%20maart%202017.pdf

 


E-mailen
Bellen