Psychologiepraktijk

Mentaal  Sterker   

Clientervaringen

De ervaringen van u als cliënt worden na afloop van de behandeling gemeten met een vragenlijst, de CQi-GGZ-AKWA-.  Deze vragenlijst geeft een indicatie van de kwaliteit van de zorg. De lijst bevat vragen over de behandeling. 

De uitkomsten van de gemeten cliëntervaringen worden gepubliceerd op deze website. 

Het gemiddelde rapportcijfer dat Psychologiepraktijk Mentaal Sterker heeft behaald over de periode van 1-1-2023 tot en met 31-12-2023 is een 9,3 

Mentaal Sterker heeft de volgende scores behaald: 

- een 9,9 op schaalscore 'bejegening'

- een 9,6 op schaalscore 'samen beslissen'

- en een 9,8 op 'uitvoeren behandeling'

We mogen trots zijn op deze mooie beoordelingen. 

De feedback vanuit de CQi op 'informatie cliëntenorganisaties/ zelfhulpgroepen' (7,2) en 'mogelijkheid betrekken familie of naasten' (7,9), maakt dat we de komende tijd meer aandacht zullen besteden aan de wijze waarop we dat doen. Het is gedurende uw behandeling altijd mogelijk om uw familie of naasten te betrekken. Het is belangrijk om goed met elkaar af te stemmen op welk moment en op welke manier u dit zou wensen.

E-mailen
Bellen