Psychologiepraktijk

Mentaal  Sterker   

Coronamaatregelen

De Nederlandse corona-aanpak om is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen.

Mentaal Sterker werkt volgens de richtlijnen van de RIVM “zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis” en de richtlijn “GGZ en Corona” zoals beschreven op de website "GGZ-standaarden".

De richtlijnen geven aan dat een behandeling face-to-face kan plaats vinden, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en mits de veiligheid van cliënten en behandelaar voldoende kunnen worden gewaarborgd. Wanneer de fysieke kwetsbaarheid van de cliënt of de (persoonlijke situatie van de) behandelaar zelf daartoe aanleiding geven, kan face-to-face behandeling vervangen worden door beeldbellen of een andere vorm van digitale behandeling.

Volg deze algemene richtlijnen:

  • Aandacht voor handhygiëne (wassen, desinfectie); In het wijkcentrum is hier gelegenheid voor. Er is handgel beschikbaar in de praktijkruimte.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen: Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten. De praktijk is hierop ingericht. Daarnaast wordt er voor en na uw bezoek goed schoongemaakt.
  • Geen afspraak wanneer de cliënt hoest, niest of koorts heeft; Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging/ koorts? Dan wil ik u vragen uw afspraak te verzetten.
  • De cliënt komt alleen op de afspraak of zo nodig met een naastbetrokkene.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
E-mailen
Bellen