Psychologiepraktijk

Mentaal  Sterker   

Kwaliteit en Keurmerk

Mentaal Sterker is drager van het Keurmerk Basis GGZ van de Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. 

Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. 

Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijk vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de doorontwikkeling van de GBGGZ landelijk. 


Standaarden
Om goede zorg te leveren maakt de praktijk gebruik van kwaliteitsstandaarden.
Zowel richtlijnen, zorgstandaarden als generieke modules vallen onder de verzamelnaam ‘kwaliteitsstandaard’. Alle kwaliteitsstandaarden kun je terugvinden in de GGZ-standaarden database: www.ggzstandaarden.nl.

Mentaal Sterker is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, de LVVP

De LVVP is een vereniging voor psychologen die wettelijk erkend zijn als gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog. Dit betekent dat de psycholoog voldoet aan wettelijk vastgelegde opleidingseisen en valt onder het wettelijk tuchtrecht. Daarnaast is uw psycholoog aangesloten bij de klachtenregeling van de LVVP. Vanaf 1-1-2024 is de praktijk aangesloten bij de klachtenregeling van de LVVP.  Zo weet u zich verzekerd van kwalitatief goede en verantwoorde zorg.


Kwaliteitsstatuut

Sinds 1 januari 2017 is elke psychologiepraktijk wettelijk verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin staat welke zorg hij biedt en hoe deze zorg is georganiseerd.

Beroepsprofiel

Wat doet een gezondheidszorgpsycholoog precies? Deze brochure beschrijft wat u minimaal van een gezondheidszorgpsycholoog kunt verwachten.E-mailen
Bellen