Psychologiepraktijk

Mentaal  Sterker   

Privacy

U kunt erop vertrouwen dat de praktijk vertrouwelijk omgaat met uw gegevens. Alleen behandelaren die bij uw behandeling betrokken zijn en medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling/verwerking van uw dossier hebben toegang tot uw gegevens.

Uw dossier

U hebt altijd het recht uw eigen dossier in te zien en/of hier een kopie van te vragen. Uw dossier wordt tenminste 15 jaar bewaard. U kunt verzoeken om (delen van) uw behandeldossier te laten vernietigen.

Informatie-uitwisseling met uw huisarts

De praktijk deelt alleen informatie met uw huisarts of POH-GGZ als u daar toestemming voor geeft. De informatie die de praktijk uitwisselt gaat dan bijvoorbeeld over uw doorverwijzing of uw behandelplan. De praktijk vraagt u per keer dat ik informatie wil uitwisselen om toestemming, waarbij ik duidelijk toelicht om welke informatie het gaat.

Informatie-uitwisseling met zorgverzekeraars

De praktijk is wettelijk verplicht om een aantal van uw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de rekening voor de zorgverzekeraar te staan. Naast de gegevens naam, adres, woonplaats en BSN gaat het daarbij ook om de diagnose. 

Als u hier bezwaar tegen hebt, kunt een privacyverklaring ondertekenen. Dat is een formulier waarmee u aangeeft dat de diagnose niet mag worden doorgegeven aan uw zorgverzekeraar. Op facturen vermelden we de behandeldiagnose niet.

Veilige communicatie

De praktijk hecht belang aan veilige communicatie. We raden u daarom aan geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar de praktijk te e-mailen, whatsappen of facetimen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd. T.z.t. wordt dit gerealiseerd door middel van een cliëntenportaal dat nu nog in ontwikkeling is.  

Het landelijk informatiesysteem (DIS)

DIS is het landelijke dbc-informatiesysteem. De gegevens die in het DIS verzameld worden, zijn van groot belang voor het volgen van ontwikkelingen in de zorg. In dit systeem worden gegevens opgeslagen over onder andere diagnose en behandeling.

Het dbc-informatiesysteem bevat geen persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en woonplaats. De praktijk is verplicht om gegevens (de ‘minimale dataset’) te verstrekken aan het DIS. Als u hiertegen bezwaar hebt, kunt u de bovengenoemde privacyverklaring ondertekenen. De praktijk verstrekt dan geen gegevens aan het DIS.

Vragenlijsten (ROM)

Ggz-aanbieders zijn wettelijk verplicht om hun cliënten vragenlijsten in te laten vullen. Dit heet routine outcome measurement (ROM). Ik zal u aan het begin, tussentijds en aan het eind van de behandeling vragen om digitaal zo’n vragenlijst in te vullen. Deze informatie komt in uw dossier. Met deze gegevens kunnen we het verloop van de behandeling nauwkeurig volgen.

Voor meer informatie, kunt u de brochure over privacy en persoonsgegevens lezen van Vicino, en/of het privacyverklaring van Mentaal Sterker

Privacyfolder%202019.pdf 

Privacyverklaring%20Mentaal%20Sterker.docx

E-mailen
Bellen