Psychologiepraktijk

Mentaal  Sterker   

Van intake tot afronding

Hieronder zal ik kort uitleggen hoe een behandeling in mijn praktijk er in grote lijnen uitziet.

Intakegesprek

De behandeling begint met een intakegesprek. U kunt als u wenst iemand uit uw netwerk meenemen naar het intakegesprek. Daarin vertelt u me wat uw klachten zijn en waarom ze juist nu zijn ontstaan. Verder wil ik graag weten waar die klachten volgens u door worden veroorzaakt. Ook vraag ik wat u er zelf al aan hebt kunnen doen en wat u denkt dat er moet gaan gebeuren. 

Het eerste gesprek is doorgaans ook de eerste kennismaking. Het kan zijn dat wat ik kan bieden, toch niet bij u past. U heeft bijvoorbeeld klachten die ik niet goed kan behandelen of u ervaart geen 'klik'. Een goede match is heel belangrijk. Ik zal aan het einde van het eerste gesprek vragen of u bij mij in behandeling wilt. 

Heeft u andere of zwaardere zorg nodig? Dan zal ik met u de vervolgstappen bespreken. Ook als de zorg mogelijk niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, zal ik dat met u bespreken.

Behandelplan en behandeling

Aan de hand van het intakegesprek zullen we een aanpak op stellen. We bekijken wat er precies moet gaan gebeuren. Ook gaan we het doel bepalen en bespreken we welke behandelmogelijkheden er zijn en welke vorm we daartoe inzetten. Doorgaans wordt gekozen voor een combinatie van face-to-face contacten en e-health/ digitale consulten. Het is belangrijk dat we het opstellen van het plan van aanpak samen doen. Zo weet u precies wat u kunt verwachten en wat er van u verwacht kan worden. Als blijkt dat u bij mij aan het juiste adres bent, kan de behandeling beginnen. Meestal duurt de behandeling tussen de 5 en 12 sessies. Kortdurende behandeling betekent wat mij betreft; zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig. U houdt zelf de regie in handen, want het gaat om uw doelen. Ik zal u daarbij ondersteunen. 

Betrokken omgeving

Wilt u iemand uit uw netwerk meenemen naar een gesprek? Dat kan, ik zal dat aan u voorstellen. Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl

Evaluatiemomenten

Regelmatig kijken we hoe het gaat. We gaan samen na wat bereikt is en waar u nog aan wilt werken. Vindt u de behandeling prettig en zinvol? Misschien vind u het fijn als hierbij iemand uit uw netwerk aanwezig is. Dat is uiteraard mogelijk.

Afronding

Wanneer de behandeling bijna afgerond is, als u genoeg geholpen bent om zelf weer verder te kunnen, bekijken we samen wat behulpzaam is in het kader van terugvalpreventie. U kunt hierbij denken aan het opstellen van een signaleringsplan en/ of afspraken over wat u kunt doen mocht u in de toekomst een terugval ervaren. Als we gebruik gemaakt hebben van eHealth houdt u toegang tot een aantal eHealth-modules.  

Contact

We spreken samen af hoe we het contact onderhouden. In geval van nood kunt u de huisarts bellen (of huisartsenpost).

E-mailen
Bellen